Het koor in 1990

24 mei 1992

Concert

Theater Romein, Leeuwarden

Dirigent: Sake Witteveen

Piano: Dorina Kamstra

Soliste: Tetsje van der Kooi, sopraan

24 oktober 1992

Alceste van Von Gluck

Grote Kerk, Leeuwarden

Dirigent: Sake Witteveen

Nieuw Philharmonisch Orkest

Solisten: Tetsje van der Kooi, sopraan

Alex Fjodorovitch Grigoriev, tenor

Ben Brunt, bas

Lysbeth Riemersma, alt

26 september 1993

Concert

Martinikerk, Franeker

Dirigent: Sake Witteveen

Piano: Griet Talsma-Calsbeek

Solisten: Tetsje van der Kooi

Jouke ter Velde

Marjan Holtrop

28 mei 1994

Deelname aan project  “Koren op het Water”

 

19 november 1994

Jubileumconcert 1984 – 1994

Amadeus bestaat 10 jaar.

Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

Dirigent: Sake Witteveen

Het Noordelijk Opera Orkest

Solisten: Miranda van Kralingen, sopraan

Andrea Poddighe, tenor

5 en 6 april 1997

Concert

Theater Romein, Leeuwarden

Dirigent: Hans Nieuwland

Piano: Griet Talsma-Calsbeek

Solisten: Marianne Papavoine

Geert Berghs

Leo Geers

Anette Cuperus

 

9 en 10 mei 1998

Bel Canto concert

Theater Romein, Leeuwarden

Dirigent: Hans Nieuwland

Piano: Griet Talsma-Calsbeek

Solisten: Elizabeth Ebbink, sopraan

Frank Wong, bariton

Luuk Tuinder, bas

Foto 48-49-50-51

28 januari 2000

La Sonnambula van Vincenzo Bellini

Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

Dirigent: Tjalling Wijnstra

Nieuw Philharmonisch Orkest

Solisten: Els Bongers, sopraan

Adrian Foleo, tenor

Tetsje van der Kooi, sopraan

Luuk Tuinder, bas

Femke de Boer, mezzo-sopraan

Frank Wong, bariton

Henno Nieuwenhuis, tenor

 

18 en 19 november 2000

Concert

Theater Romein, Leeuwarden

Dirigent: Tjalling Wijnstra

Piano: Griet Talsma-Calsbeek

Solisten: Anette Cuperus

Jannet Rienks