Contributie

_dsc8142a

De contributie bedraagt (in 2020) € 25,00 per maand.
Het rekeningnummer van Amadeus is
NL42 RABO 0136 7566 89,
ten name van Operakoor Amadeus.