De contributie bedraagt € 27,50 per maand.
Het rekeningnummer van Amadeus is

NL42 RABO 0136 7566 89

ten name van Operakoor Amadeus.