De contributie bedraagt € 27,50 per maand, per 1 juli 2024 wordt het bedrag verhoogd naar 30 euro per maand.
Het rekeningnummer van Amadeus is

NL42 RABO 0136 7566 89

ten name van Operakoor Amadeus.