Het bestuur van Operakoor Amadeus bestaat uit de volgende leden:

Marieke van Lieshout  |  voorzitter  |  tel. 058-2673607
——————————————————————————-
Teun van Lohuizen  |  2e voorzitter
——————————————————————————-
Jannie Abbink |  1e secretaris  |  tel. 06-23115638
operakoor.amadeus@gmail.com
——————————————————————————-
Dick Dijkstra |  2e secretaris
——————————————————————————-
Marieke Woudstra  |  penningmeester
——————————————————————————-

Het voormalig bestuur neemt afscheid op 6 febr. 2019 V.l.n.r.: Tineke Brinksma, Sandra Janssen, Jelke Tigchelaar en Froukje Stellingwerf