Het bestuur van Operakoor Amadeus bestaat uit de volgende leden:

Marieke van Lieshout  |  voorzitter  |  tel. 058-2673607

Willem Wolfert  |  2e voorzitter |  tel.06-51202422

Jannie Abbink |  1e secretaris  |  tel. 06-23115638
operakoor.amadeus@gmail.com

Dick Dijkstra |  2e secretaris

Marieke Woudstra  |  penningmeester

Tim Logher |  algemeen bestuurslid